Het ONG
Het Bestuur
Secretariaat
Leden
Agenda
Activiteiten/ Foto's
Leden nieuws
Actualiteiten
Aanmelden
Links
Colofon
Het Ondernemers Netwerk Groesbeek

Eind november 1999 is het Ondernemers Netwerk Groesbeek opgericht. met als doelstelling "Het bevorderen van zakelijke contacten op sociaal en economisch gebied tussen startende ondernemers, toekomstige bedrijfsopvolgers, dienstverleners en vrije beroepsbeoefenaars, die zich bij de bedrijfs- of beroeps uitoefening niet uitsluitend richten op de consumentenmarkt en die woonachtig en/of werkzaam zijn in de gemeente Groesbeek.

Wie zijn de leden?
Iedere ondernemer, directeur-aandeelhouder of medewerker die volledige volmacht heeft kan lid worden van het netwerk. Om er voor te zorgen dat er een optimale diversiteit van branches vertegenwoordigd is kan maximaal 5% van het totaal aantal leden afkomstig zijn uit dezelfde branche.

Wat zijn de doelstellingen?
Het Ondernemersnetwerk biedt een uitstekende mogelijkheid om uw netwerk uit te breiden, ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers én op de hoogte te blijven van actuele onderwerpen. Deze onderwerpen hebben altijd betrekking op het zelfstandig ondernemerschap.

De bijeenkomsten?
Het Ondernemersnetwerk organiseert diverse bijeenkomsten per jaar. Dit zijn themabijeenkomsten waar een interessant onderwerp met professionele sprekers aan bod komt of bedrijfsbezoeken in de regio plaatsvinden. Ook een ontspannende activiteit is één van de mogelijkheden. Regelmatig organiseren de leden zelf themabijeenkomsten over onderwerpen uit de branche waarin zij zelf actief zijn.

Waar?
De bijeenkomsten worden georganiseerd binnen de gemeente Groesbeek, met uitzondering van uitstapjes en andere activiteiten die men niet binnen de regio kan organiseren.

De werkgroep?
Een aantal leden is actief betrokken bij het aansturen van het netwerk. Zij fungeren als spreekbuis en spelen een belangrijke rol bij het succes van het Ondernemersnetwerk. Regelmatig vinden vergaderingen plaats waar de werkgroepleden de bijeenkomsten voorbereiden. Elders op deze website kunt u nader kennismaken met de leden van de werkgroep.

De kosten?
De kosten voor het ONG lidmaatschap bedragen € 535,50 inclusief B.T.W. (prijspeil 2005)Aanmeldingen voor het ONG worden door het bestuur beoordeeld waarna de aanvrager per e-mail in kennis wordt gesteld van het resultaat van deze beoordeling

Geïnteresseerd?
Wanneer u geïnteresseerd bent in het Ondernemers Netwerk Groesbeek dan nodigen wij u geheel vrijblijvend en kosteloos uit om een bijeenkomst bij te wonen. U kunt dit kenbaar maken via de optie ‘lid worden?’. Uiteraard kunt u ook altijd bellen of mailen voor meer informatie.Contactpersoon / Secretariaat is Sjoerd de Waal
Tel.: 06-13740097
E-mail: SCdeWaal@rijkvannijmegen.rabobank.nl