19-10-1999 Oprichting ONG

Begin 1999 werd op initiatief van de Rabobank Groesbeek een groep ondernemers gepolst over hun netwerk activiteiten. Daarbij bleek dat er veel bedrijfsopvolgers waren die het traditionele netwerk van hun voorganger (meestal vader) niet zo zagen zitten. Het idee ontstond om een alternatief netwerk op te richten met als doel meer kennisuitwisseling, actuele onderwerpen en informeel contact. Enkele personen werden bereid gevonden om het bestuur te vormen en zo werd op 19-10-1999 in het toenmalige Café Hanneke (naast De Hoeve) gestart met het Ondernemers Netwerk Groesbeek.