2-7-2021 ALV en zomerborrel Wijngaard De Plack

Nog steeds onder de regels van Corona kwamen bestuur en leden bijeen voor de jaarlijkse ALV, gecombineerd met de zomerborrel, waarmee de vakantieperiode voorzichtig zijn entree maakte.
John Grutters heeft samen met zijn echtgenote Virginie en hun drie kinderen Niels, Yrsa en Timo vanaf april 2006 een 0,75 hectare grote natuur getrouwe wijngaard in Groesbeek aangelegd met de rode rassen Regent en Cabernet Noir en in het voorjaar 2009 de Cabarnet Blanc aangeplant en komen we op 1 hectare. In 2015 uitgebreid naar 1,5 hectare met Johanniter, Helios, Cal06 en Pinot Gris.
Een andere dagtaak is de pluimvveetak met vleeskuikens Beter Leven op het bedrijf.
De wijngaard is gelegen in het groesbeekse kerkdorpje “de Horst”in Groesbeek, aan de voet van het uitgestrekte Reichswald.

Nippend aan het in Groesbeek gebrouwen frisse wijn-biertje ‘Goudhaantje’ of het wat zwaardere ‘Roodhaantje’, opende voorzitter Ronald Goldsweer de ALV.
Natuurlijk werd er stilgestaan bij de corona crisis en het feit dat we de afgelopen 1½ jaar nauwelijks iets samen hebben kunnen organiseren. Desondanks werden de notulen 2020 en de financiele jaarverslagen goedgekeurd en kon er gestemd worden op aftredend bestuurslid Sjoerd de Waal, die na lang aandringen ..  besloot om zich tóch herkiesbaar te stellen. Unaniem werd Sjoerd herkozen zodat er geproost kon worden op een mooie afsluiting en hopelijk een jaar met meer activiteiten voor de leden van het ONG.