7-7-2022 ALV en zomerborrel bij Jan Beers

Voor de jaarlijkse ALV in combinatie met de seizoensafsluitende zomerborrel, had het bestuur dit jaar gekozen voor het bedrijf van Jan Beers als locatie.
Nadat Jan Beers een uitgebreide rondleiding door zijn bedrijf en huis had gegeven is het de voorzitter die Jan en Carla bedankt voor hun gastvrijheid en zijn complimenten uitspreekt.
Een formeel welkom aan Roben Kerkhoff en Hugo Peters als nieuwe leden.
De notulen 2021 worden goedgekeurd, het jaarverslag is (ondanks corona) nog behoorlijk en financieel klopt alles tot achter de komma. Ronald Goldsweer is als aftredend voorzitter herkiesbaar en wordt unaniem herkozen. Na enkele korte vragen bij de rondvraag kon de ALV 2022 formeel worden gesloten. Hierna werd er genoten van een heerlijk buffet dat was verzorgd door de Groesbeekse keurslager Tim Janssen en zag men de zon ondergaan bij de Altena aan de Duitse grens.