6-10-2021 De FIOD belt aan

Keurig gecontroleerd op een geldige Corona QR kode werden bestuur en leden welkom geheten in Herberg Het Zwaantje waar een presentatie gepland stond met de titel “De FIOD belt aan”, door Joost Boersma.

Bij het lezen van de uitnodiging zullen vele ONG-leden zich vast even getriggerd hebben gevoeld. Wat dan, als de FIOD aanbelt?’ Het is wel duidelijk dat er dan iets niet goed is. Niemand wil de FIOD op z’n dak hebben, maar een inkijkje in hoe het werkt bij de dienst, is daarentegen wel reuze interessant.
Dit inkijkje gaf Joost Boersma (64) tijdens zijn interactieve workshop, omdat hij 25 jaar werkte als rechercheur en hulpofficier van justitie bij de FIOD in Arnhem. De presentatie gaf een beeld van de werkwijze van de dienst en maakte duidelijk waartoe je wel en niet verplicht bent als de FIOD vragen stelt. Ook schetste hij een beeld van wat de mogelijke gevolgen zijn van een bezoekje van de inlichtingen- en opsporingsdienst.

De FIOD komt in actie in opdracht van het Openbaar Ministerie als het vermoeden bestaat van grootschalige fraude, denk aan witwassen, fiscale fraude en merkvervalsing.

Een belangrijke les die de leden meekregen was dat het vaak begint met opmerkingen als: ‘Zet de rekening maar op naam van de zaak’. ondernemers denken te gemakkelijk dat ze er wel tussendoor zeilen bij de belastingdienst en regelmatig gaat het van kwaad tot erger.

De spiegel werd ons goed voorhouden dat je inlaten met fraude niet zonder risico is.
Met enkele goede geanonimiseerde casussen uit de praktijk werden bestuur en leden van het ONG bewust gemaakt van de mogelijke situaties.

Na anderhalf uur op het randje van de stoel te hebben gezeten kon men onder het genot van een drankje en een heerlijke snack aan de bar verder ‘bomen’ over hoe Groesbeek ooit een groot smokkelaarsdorp is geweest waar beunhazen en koppelbazen zijn uitgevonden.
Het bleef nog lang onrustig ….