16-5-2000 Bezoek Kernwasser Henri vd Most

Bij het bezoek aan Kernwasser Wunderland kregen de leden van het ONG een presentatie van Henri vd Most.

Als ‘self-made’ ondernemer gaf de heer vd Most de ONG-leden een lesje in “volharden in je idealen”. Vooral de overheid en de ambtenarij kregen er van langs.

Een uitermate boeiende bijeenkomst in de tot pretpark verbouwde
(ex) kerncentrale in Kalkar.