2020/07/03 18:00
Jul 03 2020

ALV en zomerborrel 3-7-2020

 • 06:00 PM
 • Camping Klein Amerika, Klein Amerika 3a te Groesbeek

Op 3 juli vanaf 18:00 uur zijn we te gast bij Camping Klein Amerika van Léon en Antoinette Beijer, Klein Amerika 3a, voor onze jaarlijkse ALV.
Na de formele ALV zullen we overgaan tot de zomerborrel om het, door Corona, ontregelde seizoen af te sluiten en ons te richten op een welverdiende vakantie.

Wellicht ten overvloede; blijf thuis bij coronaklachten.
Mocht je twijfelen of ergens geen goed gevoel bij hebben; stem het aub met Sjoerd of Ronald af.
We zullen met elkaar de richtlijnen van het RIVM naleven.

 • 18.00 – 18.30 uur, ontvangst/inloop met koffie/thee en iets lekkers erbij.
 • 19.00 uur, aanvang ALV.
 • 20.00 uur, aanvang buffet.
 • Eindtijd ca 22.30 uur

De agenda van de Algemene Leden Vergadering is als volgt:

 1. Opening door voorzitter
 2. Notulen ALV 2018 (zie bijlagen)
 3. Jaarverslag 2019 (activiteiten)
 4. Financieel jaarverslag 2019
 5. Bestuursverkiezing: Jos is herkiesbaar
 6. Rondvraag

Website Camping Klein Amerika