Stedenbouwkundigplan voor bedrijventerrein Hulsbeek

Stedenbouwkundig plan voor bedrijventerrein Hulsbeek

GROESBEEK – Het college van Berg en Dal heeft het stedenbouwkundig plan voor bedrijventerrein Hulsbeek vastgesteld. Bedrijventerrein Hulsbeek is een nieuw bedrijventerrein tussen de Hulsbroek, Klompenmaker en de Mies in Groesbeek.

Door het vaststellen van het stedenbouwkundig plan is er weer een stap gezet. Mogelijk nog dit jaar kunnen geïnteresseerde bedrijven hun bouwwerkzaamheden starten. Een stedenbouwkundig plan is een tekening waar bijvoorbeeld de kavels, het groen, de wegen en de parkeerplaatsen op staan.

Het stedenbouwkundig plan is samen met inwoners en omwonenden gemaakt. Zij hebben tijdens twee bewonersavonden meegedacht over de invulling van het bedrijventerrein. De gemeente en de bewoners hebben het onder andere gehad over waterberging en hittestress, verkeersveiligheid, de zwaarte van de bedrijvigheid, duurzaamheid en de hoogte van de bebouwing.

De hoofdlijnen voor het stedenbouwkundig plan zijn nu vastgesteld. Dat zijn de waterberging aan de buitenzijde, de ontsluiting via de Mies, een ventweg langs de Hulsbroek en een groenstrook tussen het bedrijventerrein en de woningen aan de Klompenmaker.

Planning

De gemeente wil zo snel mogelijk de bestemmingsplanprocedure afronden en het bedrijventerrein bouwrijp maken. Een bouwrijp terrein is een terrein zonder verhardingen, funderingen, gebouwen, bomen, wortels en struiken. Hierdoor kunnen geïnteresseerde bedrijven mogelijk nog dit jaar hun bouwwerkzaamheden starten. Zodra het bestemmingsplan ter inzage ligt komt er nog een informatieavond.